SISTEM

Bez posrednika

Učesnici samostalno unose pozive,i odgovaraju ponudama po svom izboru

Bezbedna trgovina

Isporuka robe se dešava samo ako su sredstva za plaćanje spremna i da roba odgovara kvalitetu koji je tražen na ugovoru

Dobro Obavljanje Posla

Obe strane pre ugovaranja obezbeđuju sredstva za garanciju pristupanju izvršenja ugovora

Transparentnost

Verodostojnost dokumenata i vremenski tok događaja je upisan u blockchain

Lako kao Bot

Dokumenti se generišu automatski na AGROMEX-u i sistem obaveštavanja informiše učesnike o toku izvršenja ugovora

KANCELARIJA

Pozivi za Ponudu

Precizno definisani elementi, detaljan opis parametara

Izveštaji

Izveštaji uspešnosti trgovanja (realizovane cene i količine, partneri,...)

Dokumenti

Dokumentacija potrebna za izvršenje ugovora

OBAVEŠTENJA

Vodič kroz pripremu dokumentacije za izvršenje ugovora
Sinhronizacija učesnika i događaja u toku isporuke robe
Dupla provera aktivnosti vašeg naloga
Informisanje o događajima na AGROMEX-u